Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Kontoöversikt övriga banker

Du kommer till sidan genom att välja Ekonomisk översikt - Kontoöversikt övriga banker.

Sidan presenterar konton som ditt företag har i andra svenska och utländska banker. Ditt företag har tecknat avtal med kontoförande bank om att få kontoutdrag för dessa konton sänt till Swedbank. Kontoutdragen skickas från kontoförande bank till Swedbank via Swiftmeddelande. All information som presenteras i kontoutdragen är hämtat från detta Swiftmeddelande. Kontoutdragen är numrerade med löpnummer och datum.

Via kontoöversikten kan du arbeta med de konton som visas på sidan.

Vill du ha en förklaring till något begrepp som finns på sidorna. Se hjälpen för Ordlista i Hjälpmenyn.

Kontoöversikt

Klickar du på ett konto i Ekonomisk översikt visas ett menyval med följande valmöjligheter:

  • Kontoutdrag: Valfritt kontoutdrag visas.
  • Sök transaktioner: Här kan du söka efter transaktioner för valt konto.
  • Saldohistorik: Kontots saldoutveckling visas.
  • Transaktioner under dagen: Menyvalet visas om du har avtalat med kontoförande bank om att erhålla Transaktioner under dagen (MT942). Visar dagens transaktioner all eftersom banken får information från kontoförande bank.
Stäng Skriv ut