Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontoutdrag MT940

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på länken under Kontonummer i Kontoöversikt övriga banker. Ett menyval visas.
2. Klicka på Kontoutdrag i menyn. Du kommer till sidan Kontoutdrag.

Du kan också komma till sidan genom att klicka på länken Kontoutdrag i någon av de sidor som visar kontoinformation för övriga banker.

Sidan visar det senast kontoutdraget för valt konto med kontoutdragsnummer och datum. De senaste transaktionerna visas längst ner på i kontoutdraget. Har du fler än 100 transaktioner i kontoutdraget visas dessa i intervall om 100 transaktioner i taget i valbara länkar längst ner på sidan.

Längst ner på sidan visas även Framtida tillgängligt saldo för de nästkommande fyra dagarna efter kontoutdragsdatumet.

 • Om du vill ha ytterligare information om en enskild transaktion. Klicka på länken under Amount för aktuell transaktion. Du kommer till sidan Detaljerad transaktionsinformation.
  - Om Du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
  - Vill du gå tillbaka till sidan Kontoutdrag. Klicka på Tillbaka.
 • Om du vill se ett annat kontoutdrag för valt konto:
  1. Klicka på länken Välj kontoutdrag. Du kan välja något av de senaste 20 kontoutdragen i en rullista eller mata in ett datum max 13 månader tillbaka i tiden.
  2. Klicka på Visa. Det valda kontoutdraget visas på sidan.
 • Om Du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
 • Om du vill se annan kontoinformation för valt konto. Klicka på någon av länkarna under rubriken Kontoutdrag. Du kommer till vald sida.
 • Om du vill se kontoinformation för ett annat konto. Klicka på länken Byt konto. Du kommer tillbaka till sidan Kontoöversikt övriga banker och du får möjlighet att välja ett nytt konto.
Stäng Skriv ut