Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Transaktioner under dagen MT942

För att erhålla tjänsten måste ditt företag först teckna avtal med kontoförande bank om att få informationen sänd till Swedbank, och därefter teckna avtal för tjänsten med banken innan informationen kan visas.

Du kommer till sidan på följande sätt:
1. Klicka på länken under Kontonummer i Kontoöversikt övriga banker. Ett menyval visas.
2. Klicka på Transaktioner under dagen i menyn. Du kommer till sidan Transaktioner under dagen.

Du kan också komma till sidan genom att klicka på länken Transaktioner under dagen i någon av de sidor som visar kontoinformation för övriga banker.

Sidan visar dagens transaktioner på kontot allt eftersom banken erhåller informationen från den kontoförande banken. De senaste transaktionerna visas längst ner på sidan. Har du fler än 100 transaktioner visas dessa i intervall om 100 transaktioner i taget i valbara länkar längst ner på sidan.

Längst ner på sidan visas summering av dagens transaktioner och av banken framräknat bokfört saldo grundat på kontoförande banks uppgift om utgående saldo från föregående MT940 och nettobeloppet av dagens transaktioner.

 • Om du vill skapa en fil av dagens transaktioner:
  1. Klicka på länken Skapa fil. Du får möjlighet att välja filformat Excel eller txt.
  2. Välj filformat.
  3. Klicka på Skapa. Du får välja om du vill öppna eller spara filen på din dator.
 • Om du vill schemalägga tidpunkt för att erhålla transaktioner under dagen (ditt företag måste först avtala om tjänsten)
  1. Klicka på länken Schemalägga begäran av transaktioner. Du kommer till sidan Schemalägga begäran av transaktioner.
  - Om du vill ändra, klicka på knappen Ändra. Lägg till, ändra eller ta bort tid. Klicka på Spara. Ändringen sparas. Vill du avbryta klickar du på Avbryt.
  - Vill du gå tillbaka till sidan Transaktioner under dagen. Klicka på Tillbaka.
  - Om Du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
 • Om du vill ha ytterligare information om en enskild transaktion. Klicka på länken under Amount för aktuell transaktion. Du kommer till sidan Detaljerad transaktionsinformation.
  - Om Du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
  - Vill du gå tillbaka till sidan Transaktioner under dagen. Klicka på Tillbaka.
 • Om Du vill skriva ut sidan. Klicka på Skriv ut.
 • Om du vill se annan kontoinformation för valt konto. Klicka på någon av länkarna under rubriken Transaktioner under dagen. Du kommer till vald sida.
 • Om du vill se kontoinformation för ett annat konto. Klicka på länken Byt konto. Du kommer tillbaka till sidan Kontoöversikt övriga banker och du får möjlighet att välja ett nytt konto.
Stäng Skriv ut