Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kortöversikt


Om Företagskort


Företaget kan själva beställa och administrera företagskort för sina anställda om de har tecknat avtal om tjänsten ”Avtal Bankkort Business”. Behörighet Hantera företagskort måste ha tilldelats företagsanvändare enligt behörighetsadministrationen i Internetbanken Företag. Anställd på företaget som tilldelats behörigheten Hantera företagskort kan:
• Beställa kort
• Ändra kortlimit
• Avsluta kort
• Kontrasignera beställning

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

I internetbankens huvudmeny väljer du Ekonomisk översikt – Kortöversikt. På sidan Kortöversikt kan du se aktuella uppgifter och villkor avseende:
• Avtal Företagskort
• Bankkort utan företagsavtal

Översikt

Avtal Företagskort
För att erhålla uppgifter om det enskilda avtalet, klicka på aktuellt Avtal Bankkort Business. Sidan Uppgifter om avtal visar då information om befintliga kort som är anslutna till avtalet.

• Bankkort utan företagsavtal
Här visas i dagsläget de kort som är anslutna på företaget men som inte innefattas av Avtal Bankkort Business.

Sök kortinnehavare
Här kan du söka efter kortinnehavare genom att ange personnummer eller samordningsnummer.
Uppgifterna visar information om kortinnehavaren avseende:
• Namn
• Tilldelad limit
• Giltighetstid för kortet
• Vilket konto kortet är kopplat till

Via denna sida kan du även uppdatera villkor för aktuell kortinnehavare samt se utförda korttransaktioner på det enskilda kortet.

Alla registreringar och ändringar som sker avseende Avtal Bankkort Business måste godkännas med signering via vald säkerhetslösning.
 

Stäng Skriv ut