Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ny företagsförsäkring

Här får du hjälp med att teckna en ny försäkring. Swedbanks företagsförsäkring kan tecknas av dig som har företag

 • med en omsättning på upp till 10 miljoner kronor
 • som har högst 5 årssysselsatta
 • som bedriver max en verksamhet.
   

Om du inte vill teckna försäkringen direkt efter det att du fyllt i alla uppgifter, kan du välja att spara ett försäkringsförslag i stället. Försäkringsförslaget är giltigt i en månad och under den tiden kan du när som helst återkomma och fullfölja tecknandet av försäkringen.

Gör så här:  

 1. Välj företagsförsäkring i rullistan Typ av försäkring och klicka på Fortsätt.
 2. Välj eller sök efter din verksamhet. Om du har en verksamhet registrerad hos Bolagsverket visas denna här. Om den angivna verksamheten stämmer väljer du den och klickar på Fortsätt.

  Om den angivna verksamheten inte stämmer eller om ingen verksamhet visas klickar du i stället på länken Sök verksamhet och skriver in ett eller två sökord som beskriver din verksamhet. Om du får flera förslag på verksamheter väljer du det som stämmer bäst och klickar på Fortsätt.
 3. Markera att du läst och förstått vilken verksamhet som omfattas av försäkringen. För vissa verksamheter måste du också markera att du läst och förstått vilken verksamhet som inte omfattas av försäkringen. Läs beskrivningarna noga innan du klickar på Fortsätt för att gå vidare.
 4. Välj i rullistan antal årssysselsatta, det vill säga hur många som är heltidsanställda i företaget. Två halvtidsanställda motsvarar en heltidsanställd, eller årssysselsatt.
 5. Välj i rullistan den årliga omsättning som ligger närmast ditt företags omsättning.
 6. Välj i rullistan önskat försäkringsbelopp för lösegendom i hela verksamheten.
 7. Fyll i den adress där verksamheten bedrivs.
 8. Fyll i postnummer till den adress där verksamheten bedrivs.
 9. Ange om det finns några byggnader som ska försäkras på försäkringsstället. Om det finns byggnader kommer du att även att behöva fylla i byggnadsår, byggyta samt försäkringsbelopp för samtliga byggnader på försäkringsstället . Max tre byggnader kan försäkras på samma fastighet.
 10. Fyll i besöksadress för eventuellt övrigt försäkringsställe, det vill säga om det finns ytterligare en plats där verksamheten löpande bedrivs.
 11. Fyll i postnummer för detta övriga försäkringsställe.
 12. Ange om det finns några byggnader som ska försäkras på det övriga försäkringsstället. Om det finns byggnader kommer du att även att behöva fylla i byggnadsår, byggyta samt försäkringsbelopp för samtliga byggnader på försäkringsstället. Max tre byggnader kan försäkras på samma fastighet.
 13. Beroende på vilken verksamhet du arbetar inom kan du behöva svara på ytterligare frågor, till exempel om så kallade heta arbeten där särskilda säkerhetsföreskrifter gäller, om huvudnycklar eller om utställningar och stöldbegärlig egendom som kan kräva ett utökat försäkringsbelopp.
 14. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan för kompletterande frågor
 15. Besvara frågorna under Historik genom att välja Ja eller Nej.
 16. Välj i rullistan det försäkringsbolag du haft tidigare. Saknas bolag sedan tidigare väljer du Ej försäkringsbehov.*
 17. Beroende på din verksamhet och på hur du svarat på föregående frågor kan du behöva svara på ytterligare frågor. När du svarat på alla klickar du på Fortsätt. Du kommer till sidan för försäkringsförslag där månads- respektive årspremien för den föreslagna försäkringen visas.
 18. Om du vill teckna försäkringen direkt klickar du på Teckna försäkring och går vidare till steg 19 nedan. Om du vill vänta med att teckna klickar du på Spara förslag. Då kommer du till försäkringsöversikten.
 19. Fyll under Betalningsuppgifter i startdatum för försäkringen genom att klicka på kalendern och välja månad och dag.
 20. Ange under Betalningsuppgifter om försäkringen ska betalas månads- eller årsvis samt om betalningen ska ske via autogiro eller faktura. Fakturabetalning kan bara ske årsvis. Om dina uppgifter om betalningssätt finns registrerade sedan tidigare visas dessa här.
 21. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt. Om dina uppgifter finns registrerade sedan tidigare visas dessa här. Om uppgifterna inte längre stämmer kan du ändra dem
 22. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka på länken Visa omfattning och övriga försäkringsuppgifter för att se vad försäkringen omfattar
 23. Markera kryssrutan under Acceptera villkor för att intyga att du accepterar försäkringsvillkoren för alla avtalsdelarna.
 24. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.
Stäng Skriv ut