Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Talande dosan

Talande säkerhetsdosan

Den talande säkerhetsdosan har en display och ett tangentbord och är cirka 8*14 cm. Parallellt med informationen som visas i dosans display läser dosan upp meddelandet. Tangentbordet består av tangenterna 0-9 och en PIL-tangent som är placerad längst ner till höger. På dosans vänstra kant sitter ett uttag för hörlurar.

Observera
Eftersom dosan både visar koden på displayen och läser upp den är det viktigt att du tänker på att skydda koden från obehöriga.

 

Börja logga in

För att logga in i internetbanken anger du först adressen till vår hemsida: www.swedbank.se

Högst upp i högra hörnet hittar du länken Logga in.
Klicka på länken för att komma till inloggningssidan. Fyll i ditt personnummer och tryck sedan på knappen Fortsätt.


Två olika inloggningssätt kan användas för den här dosan. Efter du har angett ditt personnummer och tryckt på knappen Fortsätt står det på sidan vilket inloggningssätt du ska använda; engångskod eller kontrollnummer och svarskod.

Logga in med engångskod
1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten. PIL-tangenten har en upphöjning längst ner och sitter längst ner till höger på tangentbordet.

2. I fönstret visas nu "PIN" och dosan uppmanar dig att "Ange pinkod". Tryck din personliga pin-kod. Vill du ta bort ifyllda siffror backar du med PIL-tangenten.

3. Dosan upplyser om att koden är godkänd och uppmanar dig att "Ange funktion". I dosans display visas "APPLI -". Dosan läser att du kan välja mellan 3 funktioner som är inbyggda i dosan. Du ska välja nummer "1" för att fortsätta.

4. Dosan bekräftar den valda funktionen.

5. Säkerhetsdosan läser upp engångskoden. Knappa in denna på datorskärmen i rutan med rubriken ENGÅNGSKOD. Klicka på FORTSÄTT.

6. Du är nu inloggad och kan utföra dina bankärenden.


Logga in med kontrollnummer och svarskod
1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten. PIL-tangenten har en upphöjning längst ner och sitter längst ner till höger på tangentbordet.

2. I fönstret visas nu "PIN" och dosan uppmanar dig att "Ange pinkod". Tryck din personliga pin-kod. Vill du ta bort ifyllda siffror backar du med PIL-tangenten.

3. Dosan upplyser om att koden är godkänd och uppmanar dig att "Ange funktion". I dosans display visas "APPLI -". Dosan läser att du kan välja mellan 3 funktioner som är inbyggda i dosan. Du ska välja nummer "2" för att fortsätta.

4. Dosan bekräftar den valda funktionen och uppmanar dig att "Mata in kontrollnummer". Mata in de siffror som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer".

5. Säkerhetsdosan läser upp svarskoden. Knappa in denna på datorskärmen i rutan med rubriken SVARSKOD. Klicka på FORTSÄTT.

6. Du är nu inloggad och kan utföra dina bankärenden. 

Godkänna mottagare samt överföringar/betalningar
1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.

2.Dosan upplyser om att koden är godkänd och uppmanar dig att "Ange funktion". I fönstret visas nu "APPLI -". Ange "2" för att fortsätta.

3. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det kontrollnummer som visas på sidan. Då du matat in kontrollnumret visar och läser säkerhetsdosan upp svarskoden.

4. Skriv in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Mata in dosans svarskod i fältet".

5. Klicka på "Godkänn" .  

Byte av PIN-kod

Observera att du inte ska välja en PIN-kod som följer en viss logisk ordning, t ex 1234, 4321 eller 7777. Undvik också de fyra sista siffrorna i ditt personnummer som lätt kan gissas.

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten

2. Ange din PIN-kod.

3. Håll PIL-tangenten nedtryckt ca 2 sekunder då visas texten
NEW PIN på övre raden i fönstret och dosan uppmanar
dig att "Ange ny pin-kod".

4. Skriv in den nya PIN-koden.

5. I övre raden i fönstret visas nu PIN CONF och dosan
uppmanar dig att "upprepa den nya koden". Skriv in den nya koden igen.

6. I fönstret visas nu texten NEW PIN CONF i övre delen av fönstret och dosan upplyser att "Byte av pin-kod gick bra". Pin-koden är nu bytt och redo att ta emot nya kontrollnummer.
Vill du stänga av säkerhetsdosan trycker du på PIL-tangenten.  

Höja och sänka volymen

Du kan reglera volymen på det talade meddelande. Genom att hålla PIL-tangenten nertryckt samtidigt som du trycker på "7" får du lägre volym och om du håller nere PIL-tangenten
nertryckt samtidigt som du trycker på "9" får du högre volym.

Uppläsningshastighet

Du kan reglerar hastigheten på det upplästa meddelandet. Genom att hålla PIL-tangenten nertryckt samtidigt som du trycker på"4" läses meddelandet långsammare och håller du PIL-tangenten nertryckt samtidigt som du trycker"6" läses meddelandet snabbare. För att du ska höra skillnad i uppläs-ningshastighet kommer dosan att läsa upp tre siffror i följd.  

Repetera meddelande

Lyssna på ljudfil för Repetera meddelande (mp3)

Du kan få det senaste meddelandet repeterat genom att hålla PIL-tangenten nertryckt samtidigt som du trycker på "0".

Byte av batteri

Lyssna på ljudfil för Byte av batteri (mp3)

Batteriet kan inte bytas utan är tänkt att hålla hela dosans livslängd.
När batteriet börjar ta slut informeras du av dosan genom meddelandet "Batterinivån är" följt av en siffra i procent. Dosan kommer att successivt informera om återstående procent av batteri genom att räkna ner från 5% till 0%. När dosan varnar om låg batterinivå kan du kontakta ditt bankkontor för en ersättningsdosa.

Om säkerhetsdosan spärras

Din säkerhetsdosa spärras om du registrerar tre felaktiga pin-koder i följd. Texten LOCK PIN visas då i övre delen av fönstret och dosan informerar att "Dosan är helt låst". Kontakta
ditt bankkontor eller telefonbanken personlig service, så får du hjälp att låsa upp din dosa.

Dosnummer

För att få dosan att läsa upp sitt dosnummer kan du hålla ner PIL-tangenten samtidigt som du trycker "5". Dosan läser då upp dosnumret. Dosnumret framgår även av den vita klisterlappen på baksidan av dosan.

Om du behöver hjälp

Du är välkommen att ringa vår kundtjänst 0771-97 75 12 som har öppet alla dagar 7-23.
Från utlandet ringer du +46 771-97 75 12. Du kan också skicka e-post till: info.direkt@swedbank.se  

Övrigt och viktigt

Av säkerhetsskäl släcks dosan automatisk efter cirka 30 sekunder. Dosan upplyser om detta med "Hej då". Dosan kan också stängas genom att trycka på PIL-tangenten.

Säkerhetsdosan är en identitetshandling som ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt den. Pin-koden och dosan skall inte förvaras på samma ställe.

Om din dosa kommer bort eller blir stulen ska du omedelbart kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken, personlig service, så spärrar de dosan.

Om dosan inte fungerar ska du alltid ta med den in till ditt bankkontor. Av miljöskäl ska du aldrig kasta dosan i soptunnan.

Önskar Du hela manualen för dosan i punktskrift beställer du den genom att skicka ett e-postmeddelande med namn och adress till:

Du kan också ringa direkt till oss på telefonnummer 08-723 09 00 under kontorstider.

Stäng Skriv ut