Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra byte av fond

Du kan ändra byte av fond innan du har godkänt det. Efter att du har godkänt kan du endast ta bort byte av fond.

1. När du har registrerat fondbytet fortsätter du till sidan Byte av fond - godkänn.

2. Klicka på Ändra. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

3. Klicka på Fortsätt. Du kommer tillbaka till sidan Byte av fond - godkänn.
 

Stäng Skriv ut