Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera byte av fond

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder. Du kommer till sidan Innehav fondsparande. Klicka på Byte av fond.

Uppgifter om byte av fond

1. Välj i rullistan vilket fondkonto som ska användas i detta byte.

2. Välj i rullistan från vilken fond du vill att bytet ska ske.

3. Markera om du vill sälja:  

  • Andelar för ett visst belopp
  • Antal andelar
  • Procent av innehavet
  • Hela innehavet

4. Har du valt Belopp fyller du i vilket belopp du vill byta antal andelar för.

5. Har du valt Procent fyller du i hur många procent av innehavet du vill byta.

6. Har du valt Andelar fyller du i antalet andelar.

7. Klicka på Välj fond. Du kommer till sidan med Fondlistan.

8. Markera vilken fond du vill köpa.

  • Om du vill få detaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all detaljinformation.

9. Klicka på Välj fond. Du kommer tillbaka till sidan Byte av fond. den fon du valt visas i sidan.

  • Om du vill köpa en annan fond. Klicka på Välj en annan fond.

10. Klicka på Fortsätt.

Byte av fond - godkänn

11. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. På den här sidan kan du även se preliminär kapitalvinst eller preliminär kapitalförlust. Vill du ändra något klickar du på Ändra. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera bytet och kan göra dina ändringar. När du är klar klickar du på Fortsätt.

12. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar fondbytet.  

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.

 

Stäng Skriv ut