Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort byte av fond

Du kan ta bort byte av fond både före och efter att du har godkänt det.

Ta bort byte av fond innan du har godkänt

Under registrering: Lämna sidan där du registrerar ditt byte. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på knappen Godkänn.

Ta bort byte av fond efter att du har godkänt

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder.

När du har godkänt bytet av fond visas det på sidan Historiska och aktuella transaktioner - fond.

Byten som är under genomförande är synliga och kan tas bort före klockan 16.30 på vardagar(bankdagar). Byten som registrerats efter klockan 16.30 eller under en helg kan tas bort före klockan 16.30 nästa vardag (bankdag).

1. Klicka på den fond som du vill se aktuella transaktioner för. Du kommer till sidan Historiska och aktuella transaktioner - fond. Finns det någon aktuell transaktion visas rubriken Aktuella transaktioner.

2. Klicka på datumet för den aktuella transaktionen under Datum. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell transaktion.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet. Du kommer till en sida som bekräftar att fondbytet är borttaget.

 

Stäng Skriv ut