Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om försäljning av fond

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder. Klicka på Sälj.

Här kan du sälja andelar i fonder eller sälja hela innehavet.

Observera att det tar olika tid beroende på fond och fondbolag, att erhålla beloppet från försäljning. Läs mer på Fondtorget.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

 

Stäng Skriv ut