Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa historiska och aktuella fondtransaktioner

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder.

Visa historiska transaktioner för alla fonder på ett fondkonto

Från sidan Fonder - Innehav kommer du till sidan för att visa historiska fondtransaktioner

Genom att klicka på länken Visa all fondhistorik

Du kommer till sidan Historiska transaktioner - fondkonto. Här visas fondinnehavet på fondkontot tillsammans med uppgifter om utdelning.

Under rubriken Historiska transaktioner visas historiska transaktioner för alla fonder på fondkontot. Information om fondtransaktionen ligger kvar på internetbanken i tre månader från transaktionsdatum.

Visa historiska och aktuella transaktioner för en fond

Från Innehav - fondsparande kommer du till sidan för att visa historiska och aktuella transaktioner för en fond på två sätt:
Genom att klicka på fondens namn

1. Klicka på den fond som du vill se både historiska och aktuella transaktioner för. Du kommer till sidan Historiska och aktuella transaktioner - fond. Här visas den valda fonden på fondkontot tillsammans med uppgifter om utdelning.

2. Klicka på fondens namn för att se mer information om fonden. Du kommer till Roburs sida med fondinformation.

3. Under rubriken Historiska transaktioner visas historiska transaktioner för vald fond. Information om fondtransaktionen ligger kvar i internetbanken i 3 månader efter transaktionsdatum.

4. Under rubriken Aktuella transaktioner visas pågående transaktioner.

Visa uppgifter om aktuell transaktion

1. Klicka på fondkontot. Du kommer till en sida som visar innehavet för det fondkontot.

2. Klicka på länken All historik. Du kommer till sidan Historiska transaktioner - fondkonto.

3. Klicka på fondens namn. Du kommer till sidan Historiska och aktuella transaktioner - fond.

4. Under rubriken Historiska transaktioner visas historiska transaktioner för vald fond. Information om fondtransaktionen ligger kvar i internetbanken i 13 månader efter transaktionsdatum.

5. Under rubriken Aktuella transaktioner visas pågående transaktioner.

Visa uppgifter om aktuell transaktion

Från Innehav – fondsparande kommer du till sidan för att visa uppgifter om aktuella transaktioner för fond på

1. Klicka på den fond som du vill se aktuella transaktioner för. Du kommer till sidan Historiska och aktuella transaktioner - fond. Finns det någon aktuell transaktion visas rubriken Aktuella transaktioner.

2. Klicka på datumet för den aktuella transaktionen under Datum. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell transaktion.

3. Vill du ta bort en aktuell transaktion klickar du på Ta bort.

Stäng Skriv ut