Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om köp av fond

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder, klicka på Köp av fond, här kan du köpa andelar i fonder.

Öppna fondkonto

För att kunna köpa fonder måste du först öppna ett fondkonto. Du kan maximalt öppna två fondkonton via internetbanken. I huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Öppna fondkonto.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.
 

Stäng Skriv ut