Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera köp av fond

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder. Du kommer till sidan Innehav fondsparande. Klicka på Köp av fond.

Uppgifter om konto och fond

1. Välj i rullistan från vilket konto pengarna ska överföras.

2. Välj i rullistan vilket fondkonto fondandelarna ska placeras i.

3. Klicka på Välj fond. Du kommer till sidan med Fondlistan

4. Markera vilken fond du vill köpa.  

  • Om du vill få detaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all information om fonden.

5. Klicka på Välj fond. Du kommer tillbaka till sidan Köp av fond. Den fond du valt visas i sidan.

  • Om du vill köpa en annan fond. Klicka på Välj en annan fond.

Överföringsuppgifter

6. Fyll i vilket belopp du vill köpa fondandelar för.

7. Ange datum för köpet. Om köpet ska göras omgående lämnar du fältet tomt. Om du vill få hjälp att välja datum, klicka på den lilla kalendern bredvid inmatningsfältet. Klicka på det datum du vill välja.

8. Välj periodicitet i rullistan om du vill ha en regelbunden överföring till vald fond. Vill du göra ett engångsköp gör du inget val i rullistan.

9. I fältet Egen notering kan du skriva en egen notering som kommer att visas på ditt kontoutdrag. Det går inte att skriva någon notering vid omgående/odaterat engångsköp.

10. Klicka på Fortsätt.  

Köp av fond - godkänn

11. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Vill du ändra något klickar du på Tillbaka. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera köp av fond och kan göra dina ändringar. När du är klar klickar du på Fortsätt.

12. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar ditt köp av fond.  

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut