Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra omplacering

Du kan ändra din omplacering när du har registrerat men ännu inte godkänt den.
Detta kan du göra vid två tillfällen:

Ändra från listan För omplacering

När du har registrerat dina uppgifter och klickat på Lägg till flyttas uppgifterna till listan För omplacering.

1. Klicka på fondens namn under Till fond. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Lägg till. Den ändrade omplaceringen läggs i listan För omplacering.

Ändra från sidan för att godkänna

När din omplacering ligger i listan För omplacering klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan för att godkänna omplaceringen.

1. Klicka på Ändra omplacering. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera omplaceringen. Klicka på fondens namn under Till fond. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Lägg till. Den ändrade omplaceringen läggs i listan För omplacering.

Stäng Skriv ut