Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Innehav pensionssparande

För att komma till översikten väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt.

Här visas ditt pensionssparande. Överst på sidan visas din nuvarande pensionsfördelning i procent mellan de pensionspengar som kommer från ditt eget pensionssparande, arbetsgivaren och staten.

Under rubrikerna Från dig själv, Från din arbetsgvare och Från staten visas dina olika sparformer.

  • Klicka på de enskilda sparformerna under valfri rubrik för att få information om och se innehavet i dina placeringar.
  • Klicka på Köp längst upp på sidan för att göra överföringar till pensionssparande.
  • Klicka på Byt för att göra omplaceringar i ditt pensionssparande.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Vill du ha mer information om en överföring kan du klicka på försäkringsnumret på den överföring som du vill veta mer om. Alla regelbundna överföringar visas oavsett om du valt att få mer information om bara en försäkring.

Vill du skriva ut, ändra eller ta bort överföringen så klicka på försäkringsnumret.

Stäng Skriv ut