Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera regelbundet sparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera-Pension-Överföring. Tänk på att vid eget upplägg av ny överföring från konto till försäkring så påverkas inte eventuella riskförsäkringar, såsom premiebefrielse. Egen överföring kan också påverka eventuell avdragsrätt företaget har för pensionsförsäkring.

Välj pensionssparavtal och typ av överföring

1. Välj i rullistan vilket pensionssparavtal som du vill att pengar ska tas ifrån för att betalas in på den försäkring som du valt. Om det bara finns ett pensionssparavtal är detta förvalt.
2. Markera att du vill göra regelbundet sparande
3. Klicka på Fortsätt.

Välj konto

4. Välj i rullistan från vilket konto pengarna ska överföras.
5. Ange vilket belopp som ska tas från kontot. Eftersom du har valt engångsbetalning på den så kommer det belopp du anger dras en gång från kontot. Om du ångar dig kan du klicka på Tillbaka för att komma till den föregående bilden.
6. Ange överföringsdatum, det ska vara första datum för regelbundna sparande. Skriv år, månad och dag, till exempel ”20071022”. Dagens datum kan inte anges som startdatum.
7. Ange Periodicitet. Eftersom du har valt regelbunden överföring så kommer det belopp du anger dras från kontot med den periodicitet som du väljer. Det går att välja:
-Veckovis
-Varannan vecka
-Månadsvis
-Varannan månad
-Kvartalsvis
-Halvårsvis
-Årsvis
Om ingen periodicitet är vald kommer det att stå Daterad engångsinsättning på överföringsuppgifterna.
8. I rutan egna noteringar kan du ange en egen notering på överföringen.
9. Klicka på Fortsätt för att genomföra överföringen. Om du ångar dig kan du klicka på Tillbaka för att komma till den föregående bilden.

Godkänn regelbundet sparande

10. Kontrollera om uppgifterna stämmer, du ser den försäkring du valt att överföra pengar till och från vilket konto pengarna ska dras. Du ser också vilket belopp som kommer att överföras och när överföringen skall genomföras. Överföringen kommer i framtiden att genomföras med den periodicitet du valt, tills du väljer att avbryta detta.
11. Klicka på Godkänn om uppgifterna är korrekta, annars har du möjlighet att ändra genom att klicka på ändra knappen. När du trycker på Godkänn knappen så genomförs överföringen.

Genomförd överföring

12. På sidan bekräftelse visas vilka val som du gjort. Om allt stämmer klicka på Godkänn som kommer överföringen av pengar att ske. Om du vill ändra något så klickar du på Ändra så kan du göra de ändringar som du önskar innan du godkänner överföringen. Du kan också se övriga överföringar som går från företagets konton och där överföringen har lagts upp på Internetbanken, Telefonbanken eller på bankkontor.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut