Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Tjänstepension/Direktpension

Placering i försäkringen visas endast för den anställde, som är den försäkrade. Den anställde kan få uppgift om aktuellt värde och placering genom Internetbank, Telefonbank eller bankkontor.

De regelbundna överföringar som visas är överföringar som går från företagets konto till tjänstepensionsförsäkring och där överföringen har lagts upp på Internetbanken, Telefonbanken eller på bankkontor. Med periodicitet avses med vilken regelbundenhet som överföringen görs. Exempelvis kan en överföring göras varje vecka eller en gång i månaden.

Om du har valt att visa alla försäkringar så visas den försäkrades namn, personnummer och försäkringsnummer. Vill du ha uppgift om vad som är inbetalt på försäkring så klicka på den försäkrades namn.

Det är den anställde som är försäkrad och därför visas dennes namn och personnummer. Försäkringsnummer avser den försäkring som företaget tecknat för den anställde. Totalt inbetalat under året avser den premie som företaget har betalat in under kalenderåret.
Uppgift om aktuellt värde och placering i försäkringen visas endast för den anställde, som är den försäkrade. Den anställde kan få uppgift om aktuellt värde och placering genom Internetbank, Telefonbank eller bankkontor.

Stäng Skriv ut