Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sök tjänstepension

Du väljer att söka ut försäkring genom att ange den anställdes namn, dennes personnummer eller försäkringsnumret. Uppgift om namn på den försäkrade, dennes personnummer, försäkringsnummer och hur mycket som är inbetalt under året visas då.

1. Sök på namn.
Det går att söka på enbart förnamn eller efternamn. Om det finns fler personer med samma namn måste man söka på personnummer eller försäkringsnummer istället. Stavningen måste vara korrekt för att sökningen skall fungera, det går inte att söka på en bokstav utan hela förnamnet eller efternamnet måste skrivas ut. Det går lika bra att använda versaler som gemener.

2. Sök på personnummer
Ange personnummer med sekelsiffror, till exempel 19501505-xxxx. För att kunna söka ut person måste fullständigt personnummer anges.

3. Sök på försäkringsnummer
Ange försäkringsnummer med 8611-6,100 064 168-6. Numret behöver inte skrivas med streck eller mellanslag, dock måste hela försäkringsnumret skrivas ut.

Stäng Skriv ut