Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om sparande - översikt

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Sparande översikt.

Här kan du titta på ditt sparande och dina placeringar i konton, fonder, aktier/värdepapper och räntebärande placeringar. Du får dels en översikt över ditt sparande men har även möjlighet att titta närmare på kontohistorik, hämta fond- eller aktieinformation, med mera.

Det finns fyra undermenyer kopplade till Sparande översikt.
Klicka på Innehav för att se ditt innehav.
Klicka på Kapitalförsäkring för att se innehavet i din Kapitalförsäkring.
Klicka på Pension för att se en översikt över dina pensionslösningar.
Klicka på Dispositionsrätter för att se en översikt över dina dispositionsrätter av sparande.

Klicka på kontonamnen för att se kontohistorik eller innehav.
Klicka på en enskild fond för att få ytterligare information om fonden.
Klicka på en enskild aktie för att få ytterligare information om aktien.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut