Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa kontohistorik/innehav

Visa kontohistorik

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Sparande översikt.

Kontohistorik motsvarar ett kontoutdrag på Internetbanken. Här ser du alla kontohändelser på kontot maximalt tre månader tillbaka i tiden.

1. Klicka på kontonamnet under Konto. Du kommer till sidan med kontohistorik för just det kontot.

2. På sidan visas 20 transaktioner åt gången. Om du har fler än 20 transaktioner visas länkar (1-20) (21-40) osv. Klicka på dessa för att bläddra mellan transaktionerna.

Byt konto

För att visa kontohistorik för ett annat konto kan du byta konto överst på sidan.

1. Välj nytt konto i rullistan.

2. Klicka på Byt konto. Den nya kontohistoriken visas på sidan. 

Visa innehav

I huvudmenyn väljer du:
Ekonomisk översikt - Konton och lån - översikt eller
Spara/Placera - du kan gå via Sparande översikt eller direkt via den sparform som du vill titta på; fonder, kapitalförsäkringar eller pension.

Visa innehav under Sparande översikt

1. Klicka på sparandet/placeringen under Konto. Du kommer till sidan med innehav för just det sparandet/placeringen.

Om du vill ha mer hjälp med vad du kan göra på sidorna med innehav, gå till Spara/Placera i Hjälpmenyn. Välj sedan mellan:
- Innehav fondsparande
- Innehav kapitalförsäkringar
- Innehav pensionsförsäkringar  

  • Om du vill kan du skriva ut sidan Innehav. Klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut