Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om bankgironummer

Med bankgironummer anslutet till ditt företagskonto blir det enkelt att göra betalningar till och från företaget. Ange bankgironummer på företagets fakturor så slussas pengarna direkt in på företagskontot i banken. Efter varje insättning skickar banken en insättningsuppgift med information om betalning och avsändare.

För att beställa nytt bankgironummer väljer du i huvudmenyn Startsida – Beställ tjänster – Beställ bankgironummer.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Stäng Skriv ut