Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bevaka ärenden

Här får du hjälp med att ansluta ditt företag till tjänsten Bevaka ärenden.

Obs! Du måste ha en fullmakt att teckna avtal via internetbanken för att kunna teckna, ändra och avsluta avtalet för tjänsten. Om du har enskild firma måste du välja om du vill ansluta till tjänsten via internetbanken privat eller internetbanken företag.

Med automatisk bevakning av ärenden som mottaget personligt meddelande, inkommen e-faktura eller avvisad betalning behöver du inte söka information själv, utan kan vänta på att få informationen från internetbanken så fort ett ärende inträffat. Du kan välja att få informationen via sms eller e-post.

Alla användare på företaget som har obegränsad behörighet har tillgång till tjänsten Bevaka ärenden. Användare med begränsad behörighet måste först få behörigheten Hantera Bevaka ärenden av företagets behörighetsadministratör. Varje användare måste sedan själv gå till sidan Mina bevakningar för att välja vilka ärenden som ska bevakas.


Ansluta till tjänsten Bevaka ärenden

När du ansluter företaget till tjänsten Bevaka ärenden kommer alla användare på företaget som har obegränsad behörighet att få tillgång till tjänsten.
Gör så här:
1. Välj vilka ärenden som ska ingå i avtalet och klicka på Anslut.
2. Signera på vanligt sätt med din säkerhetsdosa, BankID på kort eller BankID i mobil.
3. Du får en bekräftelse på att företaget är anslutet till tjänsten.

Var och en på företaget som har tillgång till tjänsten måste nu gå till sidan Mina bevakningar för att välja vilka ärenden som ska bevakas.

Användare på företaget som inte har obegränsad behörighet kan få tillgång till tjänsten om de först får behörigheten Hantera Bevaka ärenden. Om du är behörighetsadministratör kan du gå vidare via länken Till administrera behörigheter för att dela ut behörigheten.
 

Visa/ändra Mina bevakningar

Här kan var och en på företaget ändra inställningarna för sina bevakningar. Själva avtalet för tjänsten kan inte ändras här.
Gör så här:
1. Klicka på Mina bevakningar.
2. Om du vill ändra inställningarna för vilka ärenden som ska bevakas klickar du på Ändra.
3. Gör ändringarna och klicka på Spara.

 

Ändra avtal för tjänsten Bevaka ärenden 

Du måste ha en fullmakt att teckna avtal via internetbanken för att kunna ändra avtalet.
Gör så här:
1. Klicka på Ändra avtal.
2. Välj vilka ärenden som ska ingå i företagets avtal för tjänsten och klicka på Ändra.
3. Signera på vanligt sätt med din säkerhetsdosa, BankID på kort eller BankID i mobil. Du får en bekräftelse på att avtalet ändrats.

 

Avsluta avtal för tjänsten Bevaka ärenden

Du måste ha fullmakt att teckna avtal via internetbanken för att kunna avsluta avtalet.
Gör så här:
1. Klicka på Avsluta.
2. Klicka på Avsluta. Du får en bekräftelse på att tjänsten är avslutad.

 

Stäng Skriv ut