Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om lönelista

Med tjänsten lönelista får ditt företag möjlighet att betala ut lön, förskott, traktamente, reseersättning och ersättning till de anställda genom internetbanken på ett enkelt och effektivt sätt.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Startsida – Beställ tjänster – Beställ lönelista.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Stäng Skriv ut