Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om anpassa format

Med tjänsten Anpassa format kan du ändra storlek på texter och rubriker, välja menystorlek, radavstånd, teckensnitt och kontrast.

I huvudmenyn väljer du Startsida - Egna inställningar. Klicka på länken Till inställningar under Anpassa format. Du kommer till sidan för att anpassa format.

Gör dina inställningar

Om du inte har gjort några egna inställningar är alternativet Normal automatiskt valt för textstorlek, menystorlek, radavstånd, teckensnitt och kontrast.

1. Markera de alternativ som du vill ändra. Klicka på Förhandsgranska. Sidan där du anpassar format visas då med det nya formatet.

2. Om du tycker att det ser bra ut klickar du på Spara. Det nya formatet kommer att användas på alla sidor på internetbanken.

  • Om du vill ändra klickar du på Tillbaka och gör dina ändringar. Prova dig fram tills du har hittat ett format som du trivs med genom att titta på Förhandsgranska. Avsluta med att klicka på Spara.

Avbryt inställning

Du kan alltid avbryta din inställning innan du har sparat den genom att lämna sidan.

Stäng Skriv ut