Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Analysverktyget

Du kommer till startsidan för Analysverktyget genom att välja Tillval-Analysverktyg i huvudmenyn.

Analysverktyget erbjuder dig en uppdaterad och korrekt helhetsbild av företagets likviditet. Du har själv möjlighet att utforma rapporter, bilder och filer samt bestämma omfattningen av den information som ska tas fram för önskad period.

Innan du kan ta fram dina analyser måste du beställa analysdata. Analysdata innehåller, för vald period, saldo- och transaktionsinformation för alla dina konton. När analysdata är färdigt kan du välja vilken analys du vill ta fram. Valbara alternativ är Saldoanalys och Transaktionsanalys.

Saldoanalys

Saldoanalysen ger dig möjlighet att ta fram vyer på olika nivåer. Totalt finns det fyra nivåer. Den högsta nivån är en sammanställning av hela engagemanget omräknat till vald basvaluta och den lägsta nivån visar uppgifter på kontonivå inklusive transaktionsuppgifter.

Innan saldoanalysen presenteras måste du välja omfattning av de uppgifter som ska visas genom att välja.

- Vilka analystermer du vill ha med i analysen.
- Vilken basvaluta som nivå 1 ska presenteras i.
- Om saldoanalysen ska presenteras per bokföringsdag eller valutadag.
- Vilka konton du vill har med i urvalet.
- Vilken period som ska presenteras.

Genom att skapa en analysmall kan du spara dina urvalsvillkor och återanvända mallen när du tar fram dina analyser. Analysmallar är användbara till exempel då du med återkommande intervall gör samma typ av analys eller om du vill göra samma typ av analys med olika grupper av konton som underlag.

Saldoanalys - Nivå 1 visar aggregerade värden för valda analystermer per dag för alla dagar inom vald period. Värdena är omräknade till vald basvaluta.

Saldoanalys – Nivå 2 visar aggregerade värden för valda analystermer per dag, bank och valuta.

Saldoanalys – Nivå 3 visar värden för valda analystermer per dag, bank, valuta och konto.

Saldoanalys – Nivå 4 visar värden för valda analystermer per konto.

Saldoanalys – transaktioner, visar transaktionsuppgifter för ett konto under vald period.

Inom varje nivå har du möjlighet att skriva ut sidan eller skapa en fil.

Transaktionsanalys

Transaktionsanalysen visar transaktionsuppgifter för valda konton inom vald period.

Funktionen Sök transaktioner ger dig möjlighet att söka efter ett urval av transaktioner eller en speciell transaktion.

Följande termer är sökbara:

 • Belopp, enskilt eller intervall
 • Datum
 • Transaktionstyp
 • Referens
 • Text
 • Bankreferens
 • Du har möjlighet att skriva ut sidan eller skapa en fil.

  Konto- och bankgrupper

  Genom att skapa konto- och bankgrupper kan du enkelt definiera grupper av konton. De grupper som du definierar kan du sedan återanvända för olika typer av analyser.
  Att definiera grupper av konton är användbart om du t ex vill göra en analys för en speciell valuta eller bara vill ha med konton från en kontoförande bank.

  Kontogrupp - Nyöppnade konton måste du själv lägga till i kontogruppen. Uppgifter om avslutade konton visas med 13 månaders historik sedan rensas de automatiskt bort ur kontogruppen. Om du endast är intresserad av ett speciellt konto så får du bygga en kontogrupp för det kontot.

  Bankgrupp - När du har definierat en bankgrupp kommer den alltid att innehålla aktuella konton för den kontoförande banken. Uppgifter om avslutade konton visas med 13 månaders historik.

  Instruktioner på varje sida

  Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

  Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

  Stäng Skriv ut