Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Saldoanalys - Nivå 1

Du kommer till sidan genom att klicka på Visa analys på sidan Ny saldoanalys eller om du klickar på länken Nivå 1 på en annan sida i Saldoanalysen.

Saldoanalys - Nivå 1 visar aggregerade värden för valda analystermer per bokföringsdag/valutadag för alla dagar inom vald period. Värdena är omräknade till vald basvaluta.

Datum och klockslag under sidrubriken visar när analysdata har skapats.

  • Om du vill se dina urvalsvillkor. Klicka på länken Visa urvalsvillkor. Aktuella urvalsvillkor för din analys visas. Vill du se vilka valutakurser som har använts för omräkning till vald basvaluta. Klicka på länken Valutakurser. Du kommer till sidan Valutakurser. Se hjälptexten för Valutakurser i Hjälp-menyn.
  • Om du vill skapa en fil med värden från aktuell sida klickar du på länken Skapa fil. Du kommer till sidan Skapa fil. Se hjälptexten för Skapa fil i Hjälp-menyn.
  • Om du vill skriva ut aktuell sida. Klicka på länken Skriv ut.
  • Om du vill gå vidare till Nivå 2 klickar du på den dag du vill detaljera. Du kommer till sidan Saldoanalys – Nivå 2. Se hjälptexten för Saldoanalys- Nivå 2 i Hjälp-menyn.
  • Om du vill ändra dina urvalsvillkor med samma analysdata. Klicka på Tillbaka.
Stäng Skriv ut