Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Saldoanalys - Nivå 2

Du kommer till sidan genom att klicka på den dag du vill detaljera på sidan Saldoanalys - Nivå 1 eller om du klickar på länken Nivå 2 på en annan sida i Saldoanalysen.

Sidan visar aggregerade värden för valda analystermer per dag, bank och valuta.

Datum och klockslag under sidrubriken visar när analysdata har skapats.

  • Om du vill skapa en fil med värden från aktuell sida klickar du på länken Skapa fil. Du kommer till sidan Skapa fil. Se hjälptexten för Skapa fil i Hjälp-menyn.
  • Om du vill skriva ut aktuell sida. Klicka på länken Skriv ut.
  • Om du vill gå vidare till Nivå 3 klickar du på valutan för den bank och valuta du vill detaljera. Se hjälptexten för Saldoanalys- Nivå 3 i Hjälp-menyn.
  • Om du vill gå tillbaka till sidan Saldoanalys – Nivå 1. Klicka på Tillbaka eller klicka på länken Nivå 1.
Stäng Skriv ut