Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Saldoanalys - Nivå 3

Du kommer till sidan genom att klicka på den valutan för den bank och valuta du vill detaljera på sidan Saldoanalys – Nivå 2 eller om du klickar på länken Nivå 3 i sidan Saldoanalys – Nivå 4.

Sidan Saldoanalys – Nivå 3 visar värden för valda analystermer per dag, bank, valuta och konto.

Datum och klockslag under sidrubriken visar när analysdata har skapats.

  • Om du vill skapa en fil med värden från aktuell sida klickar du på länken Skapa fil. Du kommer till sidan Skapa fil. Se hjälptexten för Skapa fil i Hjälp-menyn.
  • Om du vill skriva ut aktuell sida. Klicka på länken Skriv ut.
  • Om du vill gå vidare till Nivå 4 klickar du på det kontonummer du vill detaljera. Se hjälptexten för Saldoanalys- Nivå 4 i Hjälp-menyn.
  • Om du vill gå tillbaka till sidan Saldoanalys – Nivå 2. Klicka på Tillbaka eller klicka på länken för Nivå 2.
  • Om du vill gå tillbaka till Saldoanalys – Nivå 1. Klicka på länken för Nivå 1.
Stäng Skriv ut