Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Saldoanalys - Nivå 4

Du kommer till sidan genom att klicka på kontonumret för det konto du vill se i Saldoanalys – Nivå 3.

Sidan Saldoanalys – Nivå 4 visar värden för valda analystermer för vald period och valt konto.

Datum och klockslag under sidrubriken visar när analysdata har skapats.

  • Om du vill skapa en fil klickar du på länken Skapa fil. Du kommer till sidan Skapa fil. Se hjälptexten för Skapa fil i Hjälp-menyn.
  • Om du vill skriva ut aktuell sida. Klicka på länken Skriv ut.
  • Om du vill gå vidare till Saldoanalys – transaktioner klickar du på den dag du vill se. Se hjälptexten för Saldoanalys-transaktioner i Hjälp-menyn.
  • Om du vill gå tillbaka till sidan Saldoanalys – Nivå 3. Klicka på Tillbaka eller klicka på länken Nivå 3.
  • Om du vill gå tillbaka till en annan nivå. Klicka på länken för den nivå du vill gå till.
Stäng Skriv ut