Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Skapa analys

Du kommer till startsidan för Analysverktyget genom att välja Tillval-Analysverktyg i huvudmenyn.

Du kan när som helst avbryta ett flöde. Klicka på Avbryt. Du kommer tillbaka till startsidan för Analysverktyget.

Ny saldoanalys utan analysmall

1. Välj den uppsättning färdigt analysdata som ska vara underlag för din analys i rullistan Analysdata.
2. Välj Saldoanalys i rullistan Typ av analys. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Ny saldoanalys.
3. Välj analystermer genom att klicka på en term i rullistan Analystermer att välja. Klicka på Lägg till. Analystermen läggs över i rullistan över Valda analystermer.
Du kan ångra ditt val av analysterm genom att klicka på en term i rullisten Valda analystermer. Klicka på Ta bort.
Analystermerna kommer att presenteras i den ordning du har valt dem. Du kan välja högst 10 analystermer.
4. Välj vilken basvaluta du vill att Saldoanalysen i den högsta aggregerade nivån ska presenteras i.
5. Välj sorteringsbegrepp. Bokföringsdag eller Valutadag.
6. Välj urval av konton. Möjliga val är en befintlig kontogrupp en befintlig bankgrupp.
7. Du kan ändra datumperioden men endast välja datum inom perioden valt analysdata.Period från och Period till är förvalda. Genom att klicka på kalendersymbolen kan du få stöd att välja datum i den kalender som presenteras.
8. Klicka på Visa analys. Sidan Saldoanalys - Nivå 1 presenteras. Sidan visar aggregerade värden för valda analystermer.

  • Du kan skriva ut sökresultatet eller skapa en fil genom att klicka på länkarna till höger i sidan.

Ny saldoanalys med analysmall

Innan du kan ta fram en ny saldoanalys med analysmall måste du ha skapat en mall. Se hjälpen för Analysmallar i Hjälptextmenyn.

1. Välj den uppsättning färdigt analysdata som ska vara underlag för din analys i rullisten Analysdata.
2. Klicka på namnet på den analysmall du vill använda. Du kommer till sidan Ny saldoanalys.
3. Välj sorteringsbegrepp. Bokföringsdag eller Valutadag.
4. Välj urval av konton. Möjliga val är en befintlig kontogrupp eller en befintlig bankgrupp.
5. Du kan ändra datumperioden men endast välja datum inom perioden för valt analysdata. Period från och Period till är förvalda.Genom att klicka på kalendersymbolen kan du få stöd att välja datum i den kalender som presenteras.
6. Klicka på Visa analys. Du kommer till Saldoanalys – Nivå 1. Sidan visar aggregerade värden för valda analystermer.
7. Du kan skriva ut sökresultatet eller skapa en fil genom att klicka på länkarna till höger i sidan.

Ny transaktionsanalys

1. Välj den uppsättning färdigt analysdata som ska vara underlag för din analys i rullisten Analysdata.
2. Välj Transaktionsanalys i rullisten Typ av analys. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Ny transaktionsanalys.
3. Välj urval av konton. Möjliga val är en befintlig kontogrupp eller en befintlig bankgrupp.
4. Du kan ändra datumperioden men endast välja datum inom perioden för valt analysdata. Period från och Period till är förvalda. Genom att klicka på kalendersymbolen kan du få stöd att välja datum i den kalender som presenteras.
5. Klicka på Visa analys. Du kommer till sidan Transaktionsanalys.
6. Du kan skriva ut sökresultatet eller skapa en fil genom att klicka på länkarna till höger i sidan.
7. Vill du söka enskilda transaktioner klickar du på länken Sök transaktioner så öppnas en ny sida.

Stäng Skriv ut