Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sök transaktioner

Du kommer till sidan Transaktionsanalys – sök transaktioner genom att klicka på länken Sök transaktioner i sidan Transaktionsanalys.

1. Välj enskilt konto eller kontogruppen i rullisten.
2. Period från och Period till är förvalda. Du kan ändra datumperioden men endast välja datum inom perioden för valt analysdata.
3. Ange transaktionstyp. Valbara alternativ är Alla, Insättning eller Uttag.
4. Välj Externa, Interna eller Alla. Interna transaktioner avser transkationer som görs inom en och samma koncernkontohierarki. Externa transaktioner är alla andra transaktioner.

  • Om du vill söka på belopp. Ange ett belopp eller ett beloppsintervall.
  • Om du vill söka på en bankreferens. Ange en bankreferens.
  • Om du vill söka på en Referens. Ange en referens
  • Om du vill söka på en Text. Ange den text du vill söka på.

Sökning med hjälp av asterisker kan användas i sökfältet för bankreferens, referens och text enligt följande exempel

- *123 ger träff på alla värden som slutar på 123
- *123* ger träff på alla värden som innehåller 123
- 123* ger träff på alla värden som börjar på 123

4. Klicka på Sök. Sökresultatet presenteras.

  • Om du vill tillbaka till Transaktionsanalysen. Klicka på Avbryt
Stäng Skriv ut