Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Nytt autogiromedgivande

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Autogiro - Nytt autogiromedgivande.

Sidan Nytt autogiromedgivande är indelad i steg. Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt i stegen igen.  

Sök mottagare

1. Läs information om autogiro.
2. Välj sökalternativ, sök det företag som du vill betala med autogiro till genom att markera Mottagarnamn eller Bransch.
3. Fyll i mottagarnamnet alternativt välj bransch i rullistan.
4. Klicka på Fortsätt.  

Välj mottagare

5. Välj den mottagare som du vill betala med autogiro till i rullistan. Om det inte visas några namn klickar du på Tillbaka och ändrar mottagarnamn eller väljer bransch.
6. Klicka på Fortsätt.  

Mottagaruppgifter

7. Här visas uppgifter om den betalningsmottagare som du valt. Klicka på länken till mottagarens hemsida om du vill ha mer information.
8. Klicka på Fortsätt.  

Avsändaruppgifter

9. Här presenteras mottagaren med namn och bankgironummer.
10. Ditt namn och personnummer visas.
11. Här visas typ av betalarnummer som ska anges i fältet, det vill säga ditt medlemsnummer, fakturanummer eller personnummer. Om inget alternativ visas här, kontakta aktuell betalningsmottagare för mer information.
12. Fyll i betalarnummer i fältet. Exempel: Om det står Personnummer efter Typ av betalarnummer fyller du i ditt personnummer.
13. Välj konto för betalning i rullistan.
14. Klicka på Fortsätt.  

Kontrollera uppgifter och läs villkoren

15. Kontroller att de registrerade uppgifterna är korrekta. Om du vill ändra något går du tillbaka genom att klicka på aktuellt steg.
16. Läs villkoren för autogiro.  

Godkänn

Du godkänner med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

Godkänn med säkerhetsdosa

17. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av bankgironumret.
18. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
19. Klicka på Godkänn. Du har nu godkänt det nya autogiromedgivandet och kommer sidan Autogiromedgivanden - översikt. Det nya medgivandet är markerat på sidan.  

Godkänn med BankID

20. Kontrollera att siffrorna i referensnumret är desamma som de sista åtta siffrorna i bankgironumret.
21. Ange din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två olika PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.
22. Godkänn det nya autogiromedgivandet genom att klicka på OK. Du kommer till sidan Automedgivanden - översikt. Det nya autogiromedgivandet är markerat på sidan. 

Stäng Skriv ut