Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra ansökan

Ansökan är indelad i fyra steg (Steg 1/2/3/4). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Du kan även ändra genom att använda knappen Tillbaka.

När ansökan har skickats iväg kan du inte ändra den.

Stäng Skriv ut