Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Anmäl/avanmäl e-faktura

I huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Anmäl/avanmäl e-faktura eller Betala/Överföra - e-fakturor - Anmäl/avanmäl e-faktura.
Anmälan/avanmälan är indelad i tre steg (Steg 1/2/3). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.
Texten nedan hjälper dig både att anmäla e-faktura eller avanmäla om du redan har en.

Sök företag

1. Läs information om e-faktura.

2. Välj sökalternativ, sök det företag som du vill få e-fakturor från genom att välja Företag eller Bransch.

3. Beroende på ditt val ovan fyller du i företagsnamnet (minst tre bokstäver) eller väljer bransch i rullistan.

4. Klicka på Fortsätt.

Välj företag

5. Välj det företag som du vill få e-faktura från i rullistan. Om det inte visas några namn klickar du på Tillbaka och ändrar företagsnamn eller väljer bransch.

6. Klicka på Fortsätt.

Uppgifter om företaget

7. Det företag du valt presenteras med namn. Till höger på sidan finns en länk till företagets hemsida om du vill läsa mer om företaget. Här väljer du om du ska Anmäla eller Avanmäla. Läs vidare under respektive rubrik nedan.

Anmäl faktura

 8. Klicka på Anmäl. Du kommer till en sida där du bekräftar att du är införstådd med att bokföringslagen ska tillämpas även för e-fakturor.

9. Klicka på Fortsätt. Du kommer till företagets anmälningssida. Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka dessa. Stäng fönstret när du är klar med din anmälan.

Avanmäl faktura

Om du redan har en faktura från detta företag som du vill avanmäla klickar du på Avanmäl. Du får en bekräftelse på din avanmälan.

Du kan också avanmäla e-fakturor genom att välja Betala/Överföra - e-faktura i huvudmenyn.
1. Klicka på betalningsmottagarens namn i e-faktura översikt.
2. Detaljbild med mer information visas. Klicka på "Avanmälan"
3. Du får en fråga om du vill avsluta tjänsten.
JA- Du får en bekräftelse på din avanmälan och uppgiften skickas till företaget.
NEJ - Du avbryter avanmälan 
 
 

Stäng Skriv ut