Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Beställ individuellt pensionssparande

I huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Beställ individuellt pensionssparande.

Beställningen är indelad i fem steg. Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Information och villkor

1. Läs information och villkor om individuellt pensionssparande.

2. Klicka på Fortsätt.  

Person- och sparuppgifter

3. Här presenteras dina personuppgifter. Fyll i telefonnummer, både dag- och kvällstid.

4. Välj i rullistan från vilket konto pengarna ska överföras.

5. Ange första överföringsdatum. Överföring sker automatiskt månadsvis från detta datum.

6. Klicka på Fortsätt.

7. Markera förmånstagare vid dödsfall. Läs information om förmånstagare till höger på sidan.

8. Klicka på Fortsätt.  

Fonder och belopp

9. Välj vilka fonder du vill spara i och ange belopp för varje fond per månad. Du kan välja mellan en till fem fonder. Genom att klicka på Välj fond kommer du in till en översiktssida med fonder och deras utveckling, avgift och risk. Där markerar du valfri fond och klickar sedan på Välj fond längst ner på sidan. Upprepa detta tills du har valt önskat antal fonder.

10. Klicka på Fortsätt.  

Kontrollera, godkänn och skicka

11. Kontrollera att du har fyllt i uppgifterna i beställningen korrekt.

12. Markera rutan för att acceptera villkoren. Om du ännu inte har läst villkoren finns de även som en länk i texten under Acceptera villkor.

13. Klicka på Skicka så skickas beställningen till en handläggare. En kopia av beställningen sparas på Startsidan - Meddelanden - Skickade.

Inom några dagar kommer ett nytt meddelande på Startsidan om att tjänsten är klar att använda. Du får allmänna villkor för pensionsavtal hemskickade.

Stäng Skriv ut