Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Internetbetalning

Med tjänsten Internetbetalning sköter du dina betalningar på ett enkelt och effektivt sätt när det passar dig. Det går att lägga in betalningar i förväg eftersom datum för betalningar kan anges. Tjänsten ger en bra överblick, till exempel går det att se och sortera alla betalningar som utförts de senaste 18 månaderna. Du hanterar dina Internetbetalningar under Betala/Överföra - Bg/Pg-betalningar.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Beställ tjänsten Internetbetalning.  

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt beställning

Du kan alltid avbryta din beställning genom att lämna sidan/registreringsflödet.
 

Stäng Skriv ut