Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Beställ Startkapital

I huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Beställ kapitalförsäkring.

Beställningen är indelad i tre steg (Steg 1/2/3). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Information och villkor

1. Läs information och villkor om kapitalförsäkringar.

2. Markera vilken kapitalförsäkring du vill beställa.

3. Klicka på Fortsätt.
 

Person-, spar- och förmånstagaruppgifter

4. Ditt personnummer samt namn och adress är redan ifyllda. Fyll i telefonnummer, både dag- och kvällstid.

5. Fyll i premiebeloppet. Premiebeloppet avser hur mycket du vill spara per år. Lägsta belopp att spara per år är 1 200 kronor.

6. Välj i rullistan från vilket konto pengarna ska överföras.

7. Ange första överföringsdatum. Överföringen sker automatiskt månadsvis från detta datum.

8. Markera förmånstagare vid dödsfall. Läs informationen om Förmånstagare till höger på sidan.

9. Klicka på Fortsätt.

10. Välj vilka fonder du vill spara i. Du kan välja mellan en till fem fonder.

11. Ange i procent hur det totala beloppet av din regelbundna överföring ska fördelas mellan valda fonder. Totalt måste summan för de valda fonderna uppgå till 100 procent. Du kan till exempel välja att spara 100 procent i en fond eller 20 procent i fem olika fonder.

12. Klicka på Fortsätt.
 

Kontrollera, godkänn och skicka

13. Kontrollera att du fyllt i uppgifterna i beställningen korrekt.

14. Markera rutan för att acceptera villkoren. Om du ännu inte har läst villkoren finns de även som en länk i texten under Acceptera villkor.

15. Klicka på Skicka så skickas beställningen till en handläggare. En kopia av beställningen sparas på Startsidan - Meddelanden - Skickade.

Inom några dagar kommer ett nytt meddelande på Startsidan om att tjänsten är klar att använda.
 

Stäng Skriv ut