Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Anmäl köp av SPAX

I huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Anmäl köp av SPAX.

Information och villkor

1. Läs information om SPAX och aktuella SPAX-erbjudanden.

2. Välj vilken SPAX du vill köpa i rullistan.

3. Klicka på Fortsätt. 

Uppgifter om vald SPAX, konto och belopp

4. Läs uppgifterna om vald SPAX. Till flera av orden finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen. 

Konto- och överföringsuppgifter

5. Ange depå eller konto för vald SPAX. Har du depå eller VP-konto väljer du i rullistan. Annars fyller du i kontonumret för valfritt VP-konto.

6. Välj konto för betalning i rullistan. Har du depå i Swedbank dras beloppet från depåns likvidkonto.

7. Fyll i beloppet. Beloppet får inte vara lägre än lägsta nominella belopp att teckna. Därutöver ska det stämma överens med hur posterna får tecknas enligt Teckning sker i poster om nominellt belopp.

8. Fyll i telefonnummer dagtid.

9. Klicka på Fortsätt.

Kontrollera och godkänn

10. Kontrollera uppgifterna för vald SPAX samt konto och belopp.

11. Läs villkorstexten under Acceptera villkor. Klicka på länken till emissionsbilagan och läs villkoren.  

Godkänn med säkerhetsdosa

12. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av likvidbeloppet.

13. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

14. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar din anmälan. Det ärendenummer som står på sidan använder du om du behöver kontakta banken.  

Godkänn med BankID på Kort

12. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som de sista åtta siffrorna av likvidbeloppet.

13. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

14. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du kommer till en sida som bekräftar din anmälan. Det ärendenummer som står på sidan använder du om du behöver kontakta banken.  

  • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.

 

Stäng Skriv ut