Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om SPAX

Swedbanks SPAX är en obligation där avkastningen är knuten till en eller flera marknader, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden. Du får tillbaka hundra procent av det nominella beloppet vid löptidens slut men har även möjlighet att få avkastning på din placering om underliggande marknad utvecklas gynnsamt.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Anmäl köp av SPAX.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt anmälan

Du kan alltid avbryta din anmälan innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.
 

Stäng Skriv ut