Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kalender

I kalendern visas framtida uttag för de närmsta 3 månaderna.
Kalendern hittar du under Betala/Överföra, Kontohändelser översikt och Aktuella kontohändelser.

De uttag som visas är:

 • Bankgiro- och PlusGirobetalningar
 • Överföringar till konton
 • Regelbundet sparande
 • e-fakturor
 • Internationella betalningar
 • Låneaviseringar
 • Avisering kontokredit

Har du återkommande överföringsuppdrag visas endast det uttag som ligger närmast i tiden.
Dina korttransaktioner visas inte i kalendern, utan på sidan Kortöversikt.

Detta hittar du i kalendern:

 • De grönmarkerade dagarna i kalendern innehåller uttag som är godkända och är klara.
 • Dagarna markerade med orange rektangel innehåller minst ett uttag som du behöver godkänna. 
 • Klicka på de markerade datumen för att se detaljer om det aktuella datumets uttag.
 • Klickar du på ”Visa hela månaden” visas uttagen för hela månaden. 
 • Vill du ändra eller ta bort ett uttag klickar du på mottagarnamnet och då visas detaljsidan för uttaget.

Autogirobetalningar

Klickar du på länken ”Hämta aktuella autogirobetalningar” kompletteras kalendern med aktuella betalningar via Autogirot. Endast betalningar som Banken fått aviserade från Bankgirot kan visas.

Status på dina framtida uttag:

 • Godkänd – kräver ingen hantering
 • Ej Godkänd – behöver godkännas
 • Preliminär – gäller endast låneaviseringar. Om preliminärt visas innebär det att avins belopp inte är fastställt och eventuell ränteförändring eller eventuell extra amortering kan påverka beloppet. 
 • Aviserad – gäller endast låneaviseringar. Denna status visas för autogirobetalningar där inget godkännande sker.

 

Stäng Skriv ut