Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa aktuella kontohändelser

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra, Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser.

1. På sidan Aktuella kontohändelser kan du välja vilken typ av kontohändelser du vill se genom att klicka på någon av länkarna:

 • Kalender
 • Bg/Pg-betalningar 
 • Överföringar konton
 • Överföringar egna pg-konton
 • Koncerninterna överföringar (visas bara för företagskunder)
 • Lönelistor (visas bara för företagskunder)
 • Internationella betalningar

2. På varje sida är kontohändelserna uppdelade per de kontonummer som används som konto för betalning/överföring. Här kan du:

 • Under Bg/Pg-betalningar kan du hämta aktuella autogirobetalningar. Genom att klicka på länken Hämta aktuella autogirobetalningar kommer dina kommande autogirobetalningar att hämtas från Bankgirot. Förutsättningen för att du ska kunna hämta en aktuell autogirobetalning i internetbanken är att du har ett Godkänt medgivande och att företaget skickat in betalningsunderlaget till Bankgirot.
   
 • Visa uppgifter om en kontohändelse genom att klicka på mottagarnamnet under Till konto. Från den sidan kan du ändra (gäller inte kontohändelser som ska utföras omgående), ta bort eller skriva ut en kontohändelse.
   
 • Söka en kontohändelse.
   
 • Skriva ut sidan.
   

Sortera kontohändelser

Genom att klicka på den pil som ligger bredvid respektive rubrik kan du sortera kontohändelserna enligt:
 

- Datum
- Mottagare (i bokstavsordning)
- Belopp (i stigande eller fallande ordning)
 

Sök aktuell kontohändelse

Till höger på sidan kan du söka aktuella kontohändelser. Du kan endast söka den typ av kontohändelser som du för närvarande är inne och tittar på, till exempel Bg/Pg-betalningar.

Du kan välja att fylla i ett eller flera av fälten för att söka kontohändelsen.

1. Från konto: Välj i rullistan om du vill söka kontohändelser för ett eller alla konton.

2. Datum: Ange första och sista datum som uttaget/utbetalningen kan äga rum.

3. Belopp: Ange lägsta och högsta belopp för uttaget/utbetalningen i kronor.

4. Mottagarnamn (visas enbart för Bg/Pg-betalningar): Skriv minst de tre första bokstäverna i namnet.

5. Välj betalningsrutin (visas enbart för Bg/Pg-betalningar): Markera val av betalningsrutin och fyll i bankgiro- eller plusgironummer i fältet.

6. Klicka på Sök. Sökresultatet visas till vänster på sidan.
 

Stäng Skriv ut