Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om en aktuell kontohändelse

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser.

1. Välj vilken typ av kontohändelse du vill titta på genom att klicka på respektive länk.

2. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan med uppgifter om vald kontohändelse. Här kan du:

  • Ändra kontohändelsen
  • Ta bort kontohändelsen
  • Skriva ut kontohändelsen

Endast kontohändelser som är daterade framåt i tiden kan ändras eller tas bort efter att de har godkänts. Kontohändelser som ska genomföras omgående kan inte ändras eller tas bort.

Stäng Skriv ut