Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra autogiromedgivande

Du kan ändra följande uppgift för ett autogiromedgivande:

 • Konto för betalning

Ändringarna måste göras senast klockan 16.30 vardagen (bankdagen) före förfallodag för att ändringen ska gälla vid nästa betalning.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Autogiro - Autogiromedgivanden översikt.

 1. Klicka på det mottagarnamn under Mottagare som medgivandet avser. Du kommer till sidan Uppgifter om autogiromedgivande.
 2. Klicka på Ändra. Du kommer till sidan Autogiromedgivande - Ändra. Här kan du ändra konto för betalning.

Ändra konto för betalning

 1. Välj konto för betalning i rullistan.
 2. Klicka på Spara. Du kommer till sidan för att godkänna det nya kontot för betalning. Du godkänner med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik nedan.
 3. Kontrollera att dina uppgifter stämmer. Vill du ändra något klickar du på Tillbaka och gör dina ändringar.  

Godkänn med säkerhetsdosa

 1. Mata in de siffror som står angivna på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av kontonumret.
 2. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
 3. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med ändringen av konto för betalning och uppgifterna är sparade. Du kommer tillbaka till sidan Autogiromedgivanden - översikt.  

Godkänn med BankID

 1. Kontrollera att siffrorna i referensnumret är desamma som de sista åtta siffrorna i kontonumret.
 2. Ange din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två olika PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.
 3. Godkänn genom att klicka på OK. Du är nu klar med ändringen av konto för betalning och uppgifterna är sparade. Du kommer tillbaka till sidan Automedgivanden - översikt.
Stäng Skriv ut