Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort autogiromedgivande

Autogiromedgivandet måste tas bort senast klockan 22.30 vardagen (bankdagen) före förfallodag för att inga fler betalningar ska genomföras.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Autogiro - Autogiromedgivande översikt.

1. Klicka på det mottagarnamn under Mottagare som medgivandet avser. Du kommer till sidan Uppgifter om autogiromedgivande.

2. Klicka på Ta bort. Du kommer till sidan Autogiromedgivande - ta bort.

3. Klicka på Godkänn. Du kommer tillbaka till sidan Autogiromedgivanden - översikt. Det ändrade autogiromedgivandet har nu statusen Makulerad.

Medgivandet ligger kvar i översikten i 16 månader efter att det tagits bort.

Stäng Skriv ut