Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa översikt autogiromedgivanden

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Autogiro - Autogiromedgivanden - översikt.

På den här sidan ser du en översikt över dina autogiromedgivanden.
Datum visar när autogiromedgivandet senast ändrades.
Mottagare visar de företag som du har medgivande med. Om du klickar på mottagarnamnet kommer du till sidan med uppgifter om autogiromedgivandet. Från den sidan kan du ändra eller ta bort medgivandet.
Betalarnummer är det nummer som företaget har för att identifiera din betalning.
Status visas hur ditt autogiromedgivande är aktiverat.

Information om olika status
Ett autogiromedgivande kan ha följande status:

Godkänt - Ditt medgivande är godkänt och betalningar kan utföras från det angivna kontot.
Under förfrågan - Det konto du anmält för autogiro har ännu inte godkänts av din bank. När godkännande har gjorts kommer statusen att bli Godkänt och betalningar kan utföras.
Preliminärt - Din anmälan om autogiro har ännu inte godkänts av företaget. När godkännandet har gjorts kommer statusen att bli Godkänt och betalningar kan utföras.
Borttaget - Ditt medgivande har tagits bort. Kontakta aktuellt företag för att få mer information.
Makulerat - Ditt medgivande är makulerat. Några fler betalningar kommer inte att utföras. Ett medgivande kan makuleras av dig, företaget eller av banken.
Avvisad - Företaget har inte godkänt din anmälan om Autogirodragning. Kontakta aktuellt företag för att få mer information.

Stäng Skriv ut