Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa avvisade kontohändelser

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra / Kontohändelser översikt / Avvisade kontohändelser.

På sidan Avvisade kontohändelser kan du se betalningar som blivit avvisade av banken.
Kontohändelserna är uppdelade per frånkonto. Här kan du:
Se uppgifter om en kontohändelse genom att klicka på Mottagarnamn.

  • Skriva ut sidan.
  • Ändra eller ta bort betalningar.
  • Söka en kontohändelse.
     

Sök avvisad kontohändelse

Till höger på sidan kan du söka avvisade kontohändelser.

Du kan välja att fylla i ett eller flera av fälten för att söka kontohändelsen.
Klicka på Sök. Sökresultatet visas till vänster på sidan. 
Stäng Skriv ut