Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra bg/pg-betalning

Du kan ändra en bankgiro- eller plusgirobetalning både före och efter att du godkänt den. Odaterade betalningar genomförs omgående och kan inte ändras när de har godkänts. En bankgiro- eller plusgirobetalning via autogiro går inte att ändra via internetbanken. Det är företaget som styr uttagsdatum för en autogirobetalning.

Betalningar som du ännu inte godkänt

Det finns tre olika sätt att göra ändringar i betalningar som du ännu inte godkänt.

Under registrering:

Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar betalningen fram till dess att du klickar på knappen Lägg till och betalningen flyttas till betalningslistan.

Från betalningslistan:

När du har klickat på Lägg till hamnar betalningen i betalningslistan.

  1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare.
  2. Betalningen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.
  3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas då i betalningslistan.

Från sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - godkänn

När betalningen ligger i betalningslistan och du klickar på Till godkänna kommer du till sidan för att godkänna betalningar.

  1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare.
  2. Betalningen flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.
  3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan.  

Betalningar som du har godkänt

Endast betalningar som ska utföras vid ett senare tillfälle kan ändras efter det att de har godkänts. Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till två dagar före förfallodatum. Det finns två sätt att ändra betalningar som redan har godkänts:

Från sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - bekräftelse

När du har godkänt betalningen visas en bekräftelse.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.  

  • Om du är företagskund och första person att godkänna en betalning som ska godkännas av ytterligare en person (kontrasigneras) kommer du direkt till registreringsfälten och kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan.

2. Klicka på Ändra. Betalningen flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.
3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan.  

Från Aktuella kontohändelser – Bg/Pg-betalningar:

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser - Bg/Pg-betalningar.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.
2. Klicka på Ändra. Betalningen flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.
3. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan. 

Stäng Skriv ut