Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Godkänn Internationell betalning

Betalningen kan godkännas samtidigt som du registrerar den eller vid ett senare tillfälle. Om du väljer att godkänna senare får du ett meddelande om detta under rubriken Påminnelser på startsidan och på de sidor där du registrerar betalningar och överföringar. Betalningen måste ligga i betalningslistan för att du ska kunna godkänna den senare.

1. När betalningen ligger i betalningslistan klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Internationella betalningar - godkänn.

2. Kontrollera att betalningarna i listan är de som du ska godkänna och klicka på Godkänn. Godkänn dina betalningar med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Är det något du vill ändra klicka på Tillbaka eller på namnet under Mottagare.

Godkänn med säkerhetsdosa

3. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av totalt preliminärt belopp i SEK.

4. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

5. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Godkänn med BankID på Kort

3. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av det totala preliminära beloppet i SEK.

4. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

5. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Bekräftelse

På sidan Internationell betalning - bekräftelse får du en bekräftelse som visar om betalningen är godkänd genomförd, avvisad eller upplagd för kontrasignering. Om du är företagskund och betalningarna måste kontrasigneras, det vill säga godkännas av två personer i förening, får du ett meddelande om detta på bekräftelsesidan.

  • Om du vill titta på den information som finns registrerad om en godkänd och genomförd betalning klickar du på namnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk internationell betalning.
     
  • Om du vill åtgärda en godkänd men ej genomförd betalning klickar du på namnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell internationell betalning där du kan ändra eller ta bort din betalning.
     
  • Om du vill åtgärda en avvisad betalning klickar du på namnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell internationell betalning, där du kan ändra eller ta bort din betalning.
     
  • Vill du skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.

Internationell betalningar daterade för betalning framåt i tiden kan ändras både före och efter det att du har godkänt med säkerhetsdosa/bankID på kort fram till den har genomförts.

Observera att vissa banker och länder har särskilda krav på internationella betalningar. Din betalning kan därför i undantagsfall avvisas även efter att den har skickats för betalning. Det är viktigt att du första vardagen (bankdagen) efter betalningsdagen kontrollerar om du har avvisade betalningar.
 

Stäng Skriv ut