Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swish - Översikt

Du finner översikten i huvudmenyn via Betala/Överföra – Mobilbetalningar - Swish.


Översikt


På denna sida visas inställningar för dina mobilnummer som är anslutna till tjänsten. Du kan ha upp till tre mobilnummer anslutna till tjänsten Swish.

På denna sida kan du:

  • Ändra beloppsgräns för tjänsten
  • Ändra kontonummer kopplat till mobilnummer
  •  Ändra om du skall kunna skicka och ta emot eller endast ta emot betalningar


Beloppsgräns för skickade betalningar

1. Tryck på knappen Ändra till höger om beloppsgränsen
2. Välj önskad beloppsgräns i rullistan
3. Tryck på Spara


Beloppsgränsen du väljer är det högsta totala belopp du kan betala till osignerade mottagare under en rullande 7-dagarsperiod. Om du vill kunna betala större belopp till en enskild mottagare kan du lägga till mottagaren på sidan Mottagare av stor betalning.


Ändra tjänst

1. Tryck på knappen Ändra nere till höger
2. Välj i rullistan vilket konto du vill koppla till ditt mobilnummer
3. Markera om du vill kunna skicka och ta emot betalningar eller om du endast vill kunna ta emot betalningar
4. Tryck på Spara


När du skickar och tar emot betalningar bokas pengarna på det valda kontot.

Stäng Skriv ut