Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort överföring konton

Överföringar kan tas bort både före och efter det att du har godkänt dem. Odaterade överföringar genomförs omgående och kan inte tas bort efter att de har godkänts.

Överföringar som du ännu inte har godkänt

Det finns tre olika sätt att ta bort överföringar som ännu inte har godkänts:

Under registrering:

Lämna sidan där du registrerar din överföring. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på knappen Lägg till.

Från Överföringslistan:

När du har klickat på Lägg till hamnar överföringen i överföringslistan.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan.

2. Klicka på Ta bort längst ner på sidan.  

Från sidan Överföringar konton - godkänn:

När överföringen ligger i överföringslistan och du klickar på Till godkänna kommer du till sidan för att godkänna överföringen.

1. Klicka på kontonumret under Till konto. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan.

2. Klicka på Ta bort längst ner på sidan.  

Överföringar som du har godkänt

Endast överföringar som ska utföras vid ett senare tillfälle kan tas bort efter det att de har godkänts. Du kan ta bort överföringar fram till en dag före överföringsdatum. Det finns två sätt att ta bort överföringar som redan har godkänts:

Från sidan Överföringar konton - bekräftelse:

När du har godkänt överföringen visas en bekräftelse.

1. Klicka på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.  

Från Aktuella kontohändelser - Överföringar konton:

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser - Överföringar konton.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.  

Historiska (redan genomförda) överföringar

Du kan även ta bort historiska överföringar från din lista med Historiska kontohändelser.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Historiska kontohändelser - Överföringar konton.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Eftersom överföringen redan är genomförd, tas den bara bort från listan Historiska kontohändelser. Själva överföringen makuleras inte.

Stäng Skriv ut